16

2023/11

แจ้งการเปลี่ยนแปลง URL ในการเข้าสู่ระบบของลูกค้า

ลูกค้า WisunoFX ที่มีค่า:

WisunoFX กำลังค่อยๆบรรลุเค้าโครงโลกาภิวัตน์เนื่องจากการอัพเกรดเทคโนโลยีและความต้องการการปรับปรุงความปลอดภัย URL การเข้าสู่ระบบของลูกค้าของเราได้เปลี่ยนเป็น https://client.wsncli.com ,เพื่อการป้องกันที่ดีขึ้นของข้อมูลลูกค้าที่ปลอดภัยที่อยู่เดิมทั้งหมดถูกระงับการใช้งาน, โปรดใช้ URL ใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบลูกค้า ขอแจ้งให้ทราบ

WisunoFX จะยังคงคิดค้นและอัพเกรดอย่างต่อเนื่องในอนาคตเพื่อให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นแก่ลูกค้า

ขอบคุณที่ติดตามและสนับสนุน WisunoFX

ก่อนหน้า
ถัดไป