13

2024/05

ผู้ค้าที่มีประสบการณ์ครองตลาดด้วยระบบการซื้อขายสามหน้าจอได้อย่างไร

ระบบเทรดสามหน้าจอ ซึ่งรวมอินดิเคเตอร์แนวโน้มและอินดิเคเตอร์โอสคิเลเตอร์ สามารถลดจำนวนสัญญาณที่ผิดพลาดได้ที่สุดและแก้ไขปัญหาสัญญาณการเข้าทำการซื้อขายได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม จะต้องนำไปใช้บนแผนภูมิเวลาของรูปแบบที่แตกต่างกัน เนื่องจากตัวบ่งชี้เหล่านี้จะให้สัญญาณที่ขัดแย้งกันเมื่อนำไปใช้กับแผนภูมิเวลาเดียวกัน

หลักการพื้นฐานของระบบเทรดสามหน้าจอคือการเข้าทำการซื้อขณะปรับราคา ปรับทิศทางการเทรดให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดที่มีศักยภาพยาวนาน โดยทำให้เป้าหมายเป็น “ซื้อในราคาต่ำ ขายในราคาสูง”

แนวโน้มสามารถสังเกตได้บนแผนภูมิที่ใดก็ได้ แต่นักเทรดทางเทคนิคจะแยกแนวโน้มเป็นสามระยะเวลา ระยะเวลาที่สายซึ่งระยะยาว ระยะเวลาปานกลางและระยะเวลาสั้น โดยระยะเวลาทั้งสามนี้คือ:

  • ระยะยาว — ที่เรียกว่า ‘น้ำทะเล’
  • ระยะกลาง — ที่เรียกว่า ‘คลื่น’
  • ระยะสั้น — ที่เรียกว่า ‘คลื่นละครึ่ง’

สิ่งที่ยอดเยี่ยมของระบบนี้คือ การเทรดในทิศทางของน้ำทะเล โดยใช้คลื่นและคลื่นละครึ่งในการปรับจุดเข้าทำการซื้อขาย โดยมันสามารถปรับให้เข้ากับสไตล์การเทรดใดๆ ก็ได้

หน้าจอที่หนึ่ง: น้ำทะเลตลอดเวลา

หน้าจอแรกใช้ในการระบุแนวโน้มตลาดหลักและการเทรดของเราก็ดำเนินไปในทิศทางของแนวโน้มนี้เช่นกัน หากหน้าจอแรกแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขึ้น เราก็จะซื้อเท่านั้น มิฉะนั้นเราจะขาย

ตัวบ่งชี้ MACD ใช้ในหน้าจอแรกเพื่อระบุแนวโน้มตลาดหลัก หากแนวโน้มเป็นแนวขึ้น ค่าของตัวบ่งชี้จะขึ้น หากแนวโน้มเป็นแนวลง ค่าของตัวบ่งชี้ก็จะลดลง

โดยทั่วไปแล้วแพลตฟอร์มเทรดจะคำนวณค่าตัวบ่งชี้โดยอัตโนมัติและเราเพียงต้องรู้เพียงแค่ว่ากราฟแสดงอินดิเคเตอร์ MACD วิดเจ็ตกำลังขึ้นหรือลง

ด้านล่างคือแผนภูมิราคา 4 ชั่วโมง: หากกราฟแสดงอินดิเคเตอร์ MACD กำลังขึ้น เราจะมองหาโอกาสในการซื้อ หากกราฟแสดงตัวบ่งชี้ MACD กำลังลดลง เราจะมองหาโอกาสในการขาย

หน้าจอที่สอง: คลื่นตลอดเวลา

ในหน้าจอที่สอง (แผนภูมิ 1 ชั่วโมง) เราทำการตัดสินใจในการเทรด หน้าจอนี้ใช้ตัวบ่งชี้แบบโอสคิเลเตอร์เช่น RSI เพื่อระบุเงื่อนไขการซื้อขายที่ซื้อเกินและขายเกิน ณ ขณะนี้เรามองหาการปรับราคาตรงข้ามกับแนวโน้มหลัก

กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากตัวกรองชั้นแรกแสดงให้เห็นถึงแถบกราฟ MACD ลดลง เรารอให้ RSI มาถึงสถานะการซื้อเกิน (ค่ามากกว่า 70) ก่อนที่จะขาย หาก RSI ขายเกิน (ค่าน้อยกว่า 30) เราจะละทิ้งการเทรดเพราะมันขัดแย้งกับแนวโน้มตลาดหลัก

หน้าจอที่สาม: การแตกต่างของเวลา

หน้าจอที่สามของระบบเทรดสามหน้าจอจะปรับจุดเข้าทำการซื้อขาย หากตัวกรองชั้นแรกแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลง (แถบกราฟ MACD ลดลงอย่างช้า ๆ) และตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการหัดในตัวกรองที่สองได้ถึงจุดขายเกิน

ในกรณีนี้เราจะมองหาระดับการสนับสนุนระยะสั้นในตัวกรองที่สามและตั้งคำสั่งขายสต็อปที่ลดลงอย่างน้อยหลายจุดข้างล่างของระดับการสนับสนุนเหล่านี้ และกลับกัน

สรุป

สิ่งสำคัญที่จะเข้าใจคือ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคควรเสริมเป็นกลยุทธ์การเทรดไม่ใช่ทดแทน ก่อนที่จะเทรด มันสำคัญที่จะเข้าใจข้อได้เปรียบและข้อเสียของแต่ละตัวบ่งชี้ทางเทคนิค

เช่น ตัวบ่งชี้แนวโน้มช่วยให้ตลาดมีแนวโน้ม ในขณะที่ตัวบ่งชี้แบบโอสคิเลเตอร์เหมาะสำหรับตลาดขอบเขต

ระบบเทรดสามหน้าจอรวมอินดิเคเตอร์แนวโน้มและอินดิเคเตอร์โอสคิเลเตอร์จากแผนภูมิรูปแบบเวลาที่ต่างกันเพื่อกรองโอกาสที่มีอัตราความสำเร็จสูงสุดและเทรดในทิศทางของแนวโน้มตลาดหลัก

สำหรับนักเทรดส่วนใหญ่ วิธีการที่มีประสิทธิภาพคือ การใส่ใจกับตัวบ่งชี้ที่สำคัญเพียงไม่กี่ตัว ความเข้าใจลักษณะพิเศษของพวกเขา และผสมพวกเขาเข้าด้วยกันเพื่อเสริมโอกาสในการทำกำไรอย่างมากขึ้น

ก่อนหน้า
ถัดไป